Thôn Phệ Là Gì

  -  
1. (Động) Sủa. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Khuyển to lâm trung tri hữu nhân” 犬吠林中知有人 (Tam Giang khẩu mặt đường dạ bạc 三江口塘夜泊) Chó sủa vào rừng, biết là bao gồm tín đồ.

Bạn đang xem: Thôn phệ là gì

Bạn vẫn xem: Thôn Khủng là gì

• Dạ tế - 夜濟 (Lâm Tắc Từ)• Hán Dương vãn bạc - 漢陽晚泊 (Dương Huy Chi)• Hồ sơn ca tống Hứa Minch Khiêm - 湖山歌送許鳴謙 (Hoàng Phủ Nhiễm)• Hữu ssinh sống tư - 有所思 (Kngày tiết danh Trung Quốc)• Liệp - 獵 (Nguyễn Du)• Loạn hậu quy - 亂後歸 (Trịnh Hoài Đức)• Lưu Thần, Nguyễn Triệu du Thiên Tnhì - 劉晨阮肇遊天台 (Tào Đường)• Quá Lý Tiếp trạch - 過李楫宅 (Vương Duy)• Tống Trịnh nhị bỏ ra Mao sơn - 送鄭二之茅山 (Hoàng Phủ Nhiễm)• Tứ thì điền viên tạp hứng - Vãn xuân kỳ 03 - 四時田園雜興-晚春其三 (Phạm Thành Đại)1. (Động) Cắn. ◎Như: “thôn phệ” 吞噬 cắm nuốt, “bự tề vô cập” 噬臍無及 cắm rốn ko kịp (ý nói ân hận ko kịp nữa).2. (Động) Thôn tính, lấn chiếm. ◇Địch Nhân Kiệt 狄仁傑: “Hoành lớn clỗi hầu” 橫噬諸侯 (Hịch cáo Tây Sở Bá vương văn 檄告西楚霸王文) Thôn tính clỗi hầu.① Cắn. Thụ mạnh bạo cắm fan hotline là phệ, vì thế yêu cầu mình bêu dếu fan, fan lại tìm kiếm giải pháp bêu dếu trả lại call là làm phản mập 反噬.

Xem thêm: Cập Nhật Giá Vé Vườn Quốc Gia Ba Vì 2020, Giá Vé Vào Cửa Các Khu Du Lịch Ở Ba Vì Năm 2021

• Cố đô - 故都 (Hàn Ốc)• Cố vũ vệ tướng mạo quân vãn từ bỏ kỳ 2 - 故武衛將軍挽詞其二 (Đỗ Phủ)• Đãi phạt Côn Lôn - 待發崑崙 (Ngô Đức Kế)• Hành lộ nan kỳ 1 - 行路難其一 (Liễu Tông Nguyên)• Hữu đệ đưa ra đỗ 1 - 有杕之杜 1 (Khổng Tử)• Kỷ sự kỳ 11 - 紀事其十一 (Lương Khải Siêu)• Lý gia trại tảo phát - 李家寨早發 (Nguyễn Du)• Nghĩa cốt hành - 義鶻行 (Đỗ Phủ)• Thiên vấn - 天問 (Khuất Nguyên)• Tống Phàn nhị thập tam thị ngự phó Hán Trung phán quan - 送樊二十三侍御赴漢中判官 (Đỗ Phủ)• Trùng dương nhật bồi Ngulặng Lỗ Sơn Đức Tú đăng bắc thành, chúc đối tân tễ, nhân dĩ tặng ngay biệt - 重陽日陪元魯山德秀登北城,矚對新霽,因以贈別 (Tiêu Dĩnh Sĩ)1. (Động) Bói cỏ thi. ◎Như: “bốc thệ” 卜筮 bói xấu xuất sắc (cần sử dụng mai rùa gọi là “bốc”, cần sử dụng cỏ thi hotline là “thệ”). 2. Ta quen thuộc gọi là “phệ”.

Xem thêm: Khách Sạn Hồng Ánh Phú Quốc

• Cảm lưu vong - 感流亡 (Vương Vũ Xứng)• Đệ đỗ 4 - 杕杜 4 (Khổng Tử)• Manh 2 - 氓 2 (Khổng Tử)• Tiễn Tam ngulặng Trần Hy Tăng bỏ ra Thăng Bình - 餞三元陳希曾之昇平 (Vũ Phạm Khải)• Tống phái nam cung xá nhân Triệu Tử Kỳ tuyên ổn chiếu Giao Chỉ - 送南宮舍人趙子期宣詔交阯 (Ngu Tập)• Tự thuật kỳ 2 - 自述其二 (Nguyễn Khuyến)1. (Danh) Một loài cá biển, mình hình thoi, ăn được, gan mang làm dầu cá tốt nhất. § Còn có tên là: “mã giao ngư” 馬蛟魚, “yến ngư” 燕魚.