Thợ Mộc Tiếng Anh Là Gì

  -  
As they grew, boys were givnethuerestaurant.com.vn.dế yêu practical training by their fathers in agriculture or in a trade, such as carpnethuerestaurant.com.vntry.

Bạn đang xem: Thợ mộc giờ đồng hồ anh là gì

Most likely, Jesus supported his mother & his younger brothers & sisters by working as a carpnethuerestaurant.com.vnter.11 During his years in Nazareth, Jesus learned the carpnethuerestaurant.com.vntry trade, likely from his adoptive sầu father, Joseph.Đối cùng với chúng ta, ngài không phải là người xa lạ—ngài đang phệ lên với hành nghề thợ mộc những năm vào thành của họ.He was no stranger to them —he had grown up in their thành phố, & for years he had worked aao ước them as a carpnethuerestaurant.com.vnter.Sau cuộc chiến tranh, ông kiếm sống bằng nghề thợ mộc với trsinh sống nên lành mạnh và tích cực trong thiết yếu trị, dự vào Đảng Dân nhà Xã hội.After the war, he earned a living as a carpnethuerestaurant.com.vnter & became active in politics, joining the Social Democratic Party.Giô-sép cũng dạy dỗ ngài nghề thợ mộc, vị Giê-su được Call là “người thợ mộc, đàn ông Ma-ri” (Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3).Để hoàn tất dự án công trình này, sẽ buộc phải mang lại “hầu như vật dụng nghề thợ”—tất cả nghề thợ mộc, thợ kyên ổn khí và thợ kim hoàn.Indeed, “every sort of craftsmanship” —including woodworking, metalworking, và jeweling— would be needed khổng lồ complete this project.Một tín đồ làm sao đó rất có thể nghiên cứu về nghề thợ mộc với cũng học được nhiều bằng cách quan liêu sát những người thợ lành nghề.(Lu-ca 2:41-50) Ngài to lên trên thành Na-xa-giá và học tập nghề thợ mộc, chắc rằng từ bỏ phụ thân nuôi là ông Giô-sép.—Ma-thi-ơ 13:55.(Luke 2:41-50) As he grew up in the city of Nazareth, he learned to lớn be a carpnethuerestaurant.com.vnter, undoubtedly from his adoptive sầu father, Joseph. —Matthew 13:55.Sự đào tạo mà lại Chúa Giê-su nhận được lúc làm cho nghề thợ mộc có thể tác động đến việc khuyên bảo của ngài như thế nào?Trsống về Na-xa-rét; liên tiếp vâng phục thân phụ mẹ; học nghề thợ mộc; Ma-ri tất cả thêm tư con trai và các phụ nữ (Mat 13:55, 56; Mác 6:3)Returns lớn Nazareth; continues subject to lớn parnethuerestaurant.com.vnts; learns carpnethuerestaurant.com.vntry; Mary has four more sons, as well as daughters (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)Justin Martyr, bạn sinh sống vào thế kỷ lắp thêm hai CN, viết về Chúa Giê-su: “lúc sinh sống cùng với họ, ngài hành nghề thợ mộc, sản xuất cày cùng ách”.Justin Martyr, of the second cnethuerestaurant.com.vntury C.E., wrote of Jesus: “He was in the habit of working as a carpnethuerestaurant.com.vnter whnethuerestaurant.com.vnle among muốn mnethuerestaurant.com.vn.điện thoại, making ploughs and yokes.”Trong Dialogue With Trypho, Justin Martyr, ở trong vắt kỷ vật dụng nhị CN, viết về Chúa Giê-su: “Ngài qunethuerestaurant.com.vn có tác dụng nghề thợ mộc Lúc sinh sống giữa loài người, có tác dụng cày và ách”.In his Dialogue With Trypho, Justin Martyr, of the second cnethuerestaurant.com.vntury C.E., wrote of Jesus: “He was in the habit of working as a carpnethuerestaurant.com.vnter whnethuerestaurant.com.vnle among muốn mnethuerestaurant.com.vn.dế yêu, making ploughs và yokes.”* Zion’s Watch Tower of January 1, 1900, said: “Tradition declares that Joseph died while Jesus was yet young, và that the latter took up the carpnethuerestaurant.com.vnter’s trade và became the tư vấn of the family.Giê-su học tập nghề thợ mộc nơi thân phụ nuôi là Giô-sép; do đó không những người dân ta Điện thoại tư vấn ngài là “con người thợ mộc” nhưng mà còn được gọi ngài là “thợ mộc” nữa (Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3).Jesus learned carpnethuerestaurant.com.vntry from his adoptive sầu father, Joseph; thus, he was called not only “the carpnethuerestaurant.com.vnter’s son” but also “the carpnethuerestaurant.com.vnter.”—Matthew 13:55; Mark 6:3.