South là gì

  -  

nam, phía nam, phía nam là các bản dịch hàng đầu của "south" thành tiếng nethuerestaurant.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Birds fly south in the winter. ↔ Chim bay về phía nam giới vào mùa đông.


One of the four major compass points, specifically 180°, directed toward the South Pole, & conventionally downwards on a map. <..>


hướng Namphía Namphương namtừ phương nam giới đếnmiền namở phía namgió namvề hướng namđi qua con đường kinhđi về hướng nam
*

*

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch mang lại South trong từ điển, có thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo soát sổ dịch trường đoản cú động, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch gián tiếp.


*

This split was extremely detrimental khổng lồ the Haflinger breed, as most of the brood mares were in South Tyrol in what was now Italy, while the high-quality breeding stallions had been kept at studs in North Tyrol và so were still in Austria.

Bạn đang xem: South là gì


Sự phân loại này là rất kỳ ăn hại cho các giống chiến mã Haflinger, như hầu như các ngựa cha mẹ là sống Nam Tyrol một trong những gì bây chừ Ý, trong khi Ngựa đực tương tự giống chất lượng cao đã được giữ ở Bắc Tyrol và như vậy vẫn còn đó ở Áo.
This strain of TB does not respond to lớn any of the drugs currently available in South Africa for first- or second-line treatment.
Loại bệnh lao này không thỏa mãn nhu cầu với bất kỳ loại thuốc làm sao hiện gồm ở Nam Phi để điều trị hàng 1 hoặc sản phẩm 2.
The Konza Prairie is a native tallgrass prairie preserve south of Manhattan, which is co-owned by The Nature Conservancy and Kansas State University and operated as a field research station by the department of biology.
Thảo nguyên Knoza Prairie là 1 trong khu bảo tồn những loại cỏ thân cao nằm tại Nam Manhattan, đồng mua bởi hiệp hội cộng đồng bảo tồn thiên nhiên và Đại học Bang Kansas; hoạt động như một trung tâm nghiên cứu chuyên ngành dưới sự điều hành của Khoa Sinh.
In early April 2009, a carbon copy of one version of the các mục was discovered at the State Library of New South Wales by workers combing through boxes of materials collected by tác giả Thomas Keneally.
Đầu tháng bốn năm 2009, một phiên bản danh sách đồ vật hai được phát hiện ở tủ sách bang New South Wales, Úc bởi những công nhân lục soát những hộp tứ liệu do tác giả Thomas Keneally thu thập.
On 8 January, Thatcher joined a special fueling group composed of six of the fastest oilers, two escort carriers, và eight destroyers to conduct fueling operations in the South đài loan trung quốc Sea for the fast carriers.
Vào ngày 8 tháng một năm 1945, Thatcher gia nhập một đội nhóm tiếp nhiên liệu đặc biệt bao hàm sáu tàu chở dầu nhanh, hai tàu trường bay hộ tống cùng tám tàu khu vực trục để triển khai tiếp nhiên liệu cho các tàu trường bay nhanh.
Striking near the demilitarized zone between North and South nethuerestaurant.com.vnetnam as a powerful typhoon, Harriet caused significant disruptions lớn the nethuerestaurant.com.vnetnam War.
Đổ cỗ vào địa điểm gần quần thể phi quân sự chiến lược giữa hai miền Nam Bắc nethuerestaurant.com.vnệt Nam là một cơn lốc mạnh, Harriet đã khiến cho Chiến tranh nethuerestaurant.com.vnệt Nam bị gián đoạn đáng kể.
She continued to tư vấn the implementation of the peace process until the South attained independence on 9 July 2011.
Bà liên tục ủng hộ nethuerestaurant.com.vnệc triển khai tiến trình hòa bình cho đến khi miền Nam giành được chủ quyền vào ngày 9 mon 7 năm 2011.
Van der Westhuizen appeared in the M-Net telenethuerestaurant.com.vnsed special of the 2006 South African Sports Illustrated Swimwear edition shoot.
Van der Westhuizen lộ diện trong chương trình truyền hình đặc biệt quan trọng M-Net của buổi chụp hình đồ bơi lội của Sports Illustrated Nam Phi năm 2006.
The countries of South Asia, despite containing a fifth of the world"s population, were not powerful economies like Japan or Western Europe.
Các quốc gia Nam Á, cho dù chiếm một trong những phần năm dân số thế giới, không phải là các nền tài chính mạnh như Nhật phiên bản hay Tây Âu.
He became a leading lawyer in Johannesburg and later a thành nethuerestaurant.com.vnên of the South African Parliament for many years.
Ông biến chuyển một phương pháp sư bậc nhất ở Johannesburg và tiếp đến là thành nethuerestaurant.com.vnên của Quốc hội Nam Phi trong vô số nhiều năm.
In the south, Wahkare & the faithful nomarch of Asyut Tefibi retook the city of Thinis, prenethuerestaurant.com.vnously captured by the Thebans led by Intef II; however, the troops of Herakleopolis sacked the sacred necropolis of Thinis, a serious crime which was sadly reported by Wahkare himself.
Ở phía Nam, Wahkare với vị nomarch trung thành với chủ của Asyut là Tefibi sẽ tái chỉ chiếm lại tp Thinis, trước đó đã trở nên chiếm giữ vì chưng phe Thebes bên dưới sự lãnh đạo của Intef II; tuy nhiên, bầy tớ của Herakleopolis đã cướp bóc khu nghĩa địa thiêng liêng của Thinis, một tội ác nghiêm trọng mà không mong muốn lại được bạn dạng thân Wahkare thuật lại, vấn đề này là lý do dẫn đến nethuerestaurant.com.vnệc phản công ngay lập tức của phe Thebes, tiếp đến họ cuối cũng đã thu được nomos Thinis.

Xem thêm: Khách Sạn Ánh Dương Phú Quốc, Nhà Hàng Anh Dương, Đảo Phú Quốc


The tarte Tatin was created accidentally at the hotel Tatin in Lamotte-Beuvron, France, about 100 miles (160 km) south of Paris, in the 1880s.
Các nghiên cứu cho thấy thêm bánh tarte Tatin được tạo ra một phương pháp "bất đắc dĩ" tại khách sạn Tatin Lamotte-Beuvron, Pháp, khoảng chừng 100 dặm về phía Nam (160 km) Paris, vào trong thời điểm 1880s.
Palladium can be found as a miễn phí metal alloyed with gold and other platinum-group metals in placer deposits of the Ural Mountains, Australia, Ethiopia, North & South America.
Paladi rất có thể tìm thấy như là kim loại tự bởi tạo hợp kim với quà và các kim một số loại khác của tập thể nhóm platin trong số trầm tích thuộc hàng núi Ural, Australia, Ethiopia, Nam cùng Bắc Mỹ.
Although several attempts were originally made lớn exterminate the horses, due khổng lồ a possible threat to oryx habitat, they are now protected by the South West Africa/Namibia Directorate of Nature Conservation.
Mặc cho dù một vài ba nỗ lực lúc đầu đã được thực hiện nhằm tàn phá những con con ngữa này bởi mối doạ dọa rất có thể có so với môi trường sống của dê rừng, ngày nay chúng được đảm bảo an toàn bởi cục Bảo tồn vạn vật thiên nhiên Tây Nam Phi/Namibia.
It was founded in 1949 and is located in the west of the country in the Bistra mountain located South of Korab mountain.
Được thành lập vào năm 1949, vườn non sông nằm trong khoanh vùng núi Bistra, phía nam của núi Korab, phía tây của đất nước.
Because its drainage basin includes areas both north & south of the equator, its flow is stable, as there is always at least one part of the river experiencing a rainy season.
Do lưu vực bao gồm các phần làm nethuerestaurant.com.vnệc bắc cùng nam xích đạo, dò chảy của chính nó ổn định, vì chưng lúc nào thì cũng có 1 phần của sông tất cả mưa.
Widespread monsoon flooding occurred in the South Asian countries of Bangladesh, India, Nepal, & Pakistan from July through September 2017.
Lũ lụt kéo dài đã xẩy ra ở các nước Nam Á như Bangladesh, Ấn Độ, Nepal cùng Pakistan, trong tháng 7 mang lại tháng 9 năm 2017.
In 1970, South African paleontologist C. K. Brain showed that a juvenile Paranthropus robustus indinethuerestaurant.com.vndual, SK 54, had been killed by a leopard at Swartkrans in Gauteng, South Africa approximately 1.8 million years ago.
Vào năm 1970, công ty cổ sinh vật học C. Phi Brain nghỉ ngơi Nam Phi đã chứng minh rằng một cá thể Paranthropus robustus không trưởng thành, SK 54, đã bị một nhỏ báo làm nethuerestaurant.com.vnệc Swartkrans ngơi nghỉ Gauteng, Nam Phi làm thịt chết khoảng tầm 1,8 triệu năm trước.
South West Africa became known as Namibia by the UN when the General Assembly changed the territory"s name by Resolution 2372 (XXII) of 12 June 1968.
Tây Nam Phi được quốc tế biết đến với cái brand name Namibia kể từ khi được Đại hội đồng liên hiệp quốc đổi tên thường gọi trong quyết nghị 2372 ngày 12 mon 6 năm 1968.
A picture of the four orphaned girls was displayed on the front page of a South African newspaper that reported on the 13th International aids Conference, held during July 2000 in Durban, South Africa.
Hình bốn đứa bé xíu mồ côi được đăng trên trang bìa tờ báo Nam Phi tường trình về cuộc hội thảo nước ngoài về aids lần vật dụng 13, được diễn ra vào tháng 7 năm 2000 tại Durban, Nam Phi.
In the extreme south, a major transform fault separates Tierra del Fuego from the small Scotia Plate.
đầu tận thuộc phía nam, một đứt gãy biến hóa dạng ngăn cách Tierra del Fuego với mảng bé dại hơn là mảng Scotia.
Most of her albums became multi-platinum sellers in South Africa; Memeza was the best-selling album in South Africa in 1998.

Xem thêm: Dependent Clause Là Gì - Các Loại Mệnh Đề Trong Tiếng Anh


Hầu hết những album của cô phần đông nhận được đĩa bạch kim ở Nam Phi; Memeza là album bán chạy nhất sinh hoạt Nam Phi vào thời điểm năm 1998.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M