Smarty Php Là Gì

  -  

Thường khi viết PHP theo hướng viết thuần thì mọi người khi viết code PHP tầm thường với HTML câu hỏi này gây khó khăn trong bài toán bảo trì. Việc dùng template góp code bạn dễ đọc hơn có lợi trong môi trường thao tác làm việc nhóm. Một số trong những template hỗ trợ encape góp web thêm bảo mật.

Bạn đang xem: Smarty php là gì

Hiện nay có khá nhiều template như Blade trong laravel, Twig, Brainy, Yats, Smarty … trong bài bác này mình xin ra mắt Smarty một trong những template lâu đời nhất và khôn xiết được các công ty trên quả đât ưa chuộng

1. Một số cú pháp cơ bản smarty.

Smarty cung ứng một vài ba cú pháp lập trình nâng cao, bao hàm :

Biến, hằngIf, elseif, elseĐiều khiển luồng dữ liệu, foreach.Hàm do người dùng địnhn nghĩa .…Nội dungPHPSmarty
Mở cùng đóng thẻ
Ghi chú//Ghi chú một mẫu hoặc /* ghi chú nhiều dòng */* ghi chú một hoặc những dòng*
Hiển thị biến$$en_bien
Hiển thị biến_GET,_POST,_COOKIE,_SESSIONsmarty.get.pagesmarty.post.pagesmarty.cookies.usernamesmarty.session.id
Hiển thị giá chỉ trị một phần của mảng$$en_mang
Duyệt mảng dùng vòng lặp foreachfoeach (ten_mang as ten_phan_tu)...foeach (ten_mang as ten_phan_tu.../endforeach
ifif(isset($name))...?>if isset($$oo) .../if

2. Caching – cỗ nhờ đệm

Bộ ghi nhớ đệm được áp dụng để tăng vận tốc gọi display() hoặc fetch() bằng cách lưu đầu ra vào file.

Xem thêm: Lịch Bay Hà Nội Cần Thơ Đi Hà Nội, Lịch Bay Hà Nội Đi Cần Thơ Hôm Nay

Nếu tất cả một phiên bản được cache thì nó sẽ hiển thị thay vì chưng regenerating.

Caching có thể tăng tốc độ trang lên khôn xiết nhiều, đặc trưng đối cùng với template có thời gian đo lường và tính toán dài

Lưu ý: template nào đang được cached cùng caching vào bao lâu.

Xem thêm: Có Gì Ở Nhà Ga Xe Lửa Đà Lạt, Nhà Ga Đà Lạt Kiến Trúc Cổ Nhất Việt Nam


Xem bài viết đầy đủ tại https://www.nethuerestaurant.com.vn

Vị dụ ta hiển thị home page nhưng không thay đổi nội dung liên tục thị ta có thể cache vào 1, 2 tiếng hoặc lâu hơn. Nếu như là trang tin tức biến hóa nội dung liên tiếp thì không nên dùng cache

2.1 tùy chỉnh cấu hình cache

Bằng cách đặt caching = 1 hoặc bởi 2

Khi caching = 1

caching = 1;$smarty->display("index.tpl");?>
Xem bài viết đầy đủ tại https://www.nethuerestaurant.com.vn
Sẽ thiệt lập thời hạn mặc định caching.

Khi caching = 2

caching = 2;// thiết lập cache bỏ ra trang index là 5 phút.$smarty->cache_lifetime = 300;$smarty->display("index.tpl");?>

3. Thừa kế template

Ta gồm trang view home.tpl