Pay Đi Với Giới Từ Gì

  -  

⚠️ CHÚ Ý! Bài viết này đang viết về cấu trúc chụ ý! Sự chăm chú của doanh nghiệp về cấu trúc chăm chú đã được Haông xã Não chú ý!! ⚠️

Hãy cùng Haông xã Não tìm hiểu về cấu tạo pay attention to lớn, để biểu thị sự chú ý, trong nội dung bài viết này nhé!

I. Định nghĩa về cấu trúc pay attention to

Cấu trúc pay attention khổng lồ Có nghĩa là chăm chú mang lại điều gì.quý khách hàng đang xem: Pay đi cùng với giới trường đoản cú gì

Trong câu, pay attention to đóng vai trò là cụm cồn tự. Các dạng của cấu trúc pay attention to

Dạng bây giờ ngôi bố số it: pays attention toDạng thừa khứ đơn: paid attention toDạng phân từ hai: paid attention to

Ví dụ

Please pay attention to the road when you’re driving.

Bạn đang xem: Pay đi với giới từ gì

Hãy chăm chú mang lại đường đi khi cậu lái xe.

People must pay attention to the government’s directive sầu.Mọi bạn đề nghị chú ý cho các thông tư của chính phủ nước nhà.

I feel lượt thích I’m invisible because no one pays attention to me.Tôi cảm hứng nhỏng bản thân tàng hình ấy bởi vì chẳng ai để ý đến tôi cả.


*

*

*

*

*

For now, I want khổng lồ focus on my study first.Bây giờ, tôi ý muốn triệu tập vào cthị trấn học hành trước vẫn.

I love to learn history, but the events are just so lame. How can I focus on them?Tôi yêu thích lịch sử vẻ vang nhưng mà những mốc sự khiếu nại ngán vượt là ngán luôn á. Làm sao tôi tập trung nổi?

Lưu ý:Tất cả các cấu tạo đều phải có tận thuộc luôn luôn là các giới từ bỏ (khổng lồ, on, of), bắt buộc bọn chúng phần lớn kết phù hợp với danh từ bỏ hoặc danh hễ từ.

Xem thêm: Malaysia Airlines" Offices Contact No Worldwide, Malaysia Airlines Hanoi Office

IV. các bài tập luyện về cấu trúc pay attention to

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) mang đến những câu sau: 1. You should always pay attention ______ personal grooming.

with lớn for

2. Don’t pay attention ______ Duy, he cries crocodile tears.

to on for

3. You must pay attention ______ this problem before everything.

to lớn on with

4. Pay attention to lớn Nhi’s ______ because she won’t explain it a second time.

saying says said

5. It is bad for us to pay attention ______ and ignore other skills.

lớn read reading lớn reading

6. Hang never ______ attention to lớn what Thuy’s saying.

pay paying pays

7. Pay attention to lớn your your ______, or you’ll wake up in the hopital one day.

Xem thêm: Dịch Vụ Làm Visa Đi New Zealand, Chào Mừng Quý Khách Đến Với Vfs Global

healthy heal health

intonate intonational intonation

Score =

Đáp án

Kéo ngoài ra là cho tới lời giải rồi đó!

Nói trước rồi nha! Ngay bên dưới này là đáp án kia độc giả ơi!

tototosayingto readingpayshealthintonation

V. Kết bài

Qua bài viết này, Hack Não đã trình làng mang lại chúng ta kết cấu pay attention khổng lồ. Theo đó, cấu trúc này Tức là để ý mang lại điều gì. Chúng ta dùng cấu trúc Khi ước ao người nghe tập trung vào điều gì. Ngoài cấu tạo pay attention khổng lồ, bọn họ tất cả thêm 3 cấu tạo khác đồng nghĩa.