Ntnn là gì

  -  
*

Thuế đơn vị thầu quốc tế (“NTNN”) 

Cổ tức

Cổ tức trả cho các cổ đông là doanh nghiệp quốc tế không buộc phải chịu thuế đơn vị thầu hoặc ngẫu nhiên loại thuế đưa lợi nhuận như thế nào khác.

Bạn đang xem: Ntnn là gì

Lãi chi phí vay

Lãi tiền vay trả cho các tổ chức nước ngoài phải chịu đựng thuế đơn vị thầu với tầm thuế suất thuế TNDN 5%. Lãi suất của các khoản vay mượn từ một trong những Chính tủ hoặc các tổ chức của chính phủ nước ngoài hoàn toàn có thể được miễn thuế NTNN nếu thỏa mãn các đk áp dụng hiệp định tránh tấn công thuế nhì lần được cam kết giữa nhì nước hoặc dựa trên thỏa thuận hợp tác riêng giữa các Chính phủ.

Lãi trái phiếu (ngoại trừ trái phiếu được miễn thuế) và chứng chỉ tiền gửi bắt buộc chịu thuế NTNN với mức thuế suất thuế TNDN là 5%. ủy quyền trái phiếu và chứng từ tiền gửi đề xuất chịu mức thuế TNDN ấn định 0,1% tính trên tổng thu nhập từ các việc chuyển nhượng.


*
Sổ tay Thuế đơn vị thầu nước ngoài

Tiền bản quyền với phí cấp cho phép

Thuế suất thuế NTNN (chỉ tất cả thuế TNDN) áp dụng đối với tiền trả cho quyền sử dụng, gửi quyền tải trí tuệ hoặc đưa giao công nghệ cho các tổ chức quốc tế là 10%.

Thanh toán mang đến nhà thầu nước ngoài

Thuế NTNN áp dụng đối với các khoản giao dịch bởi các doanh nghiệp việt nam (bao bao gồm cả doanh nghiệp bao gồm vốn chi tiêu nước ngoài) mang lại nhà thầu quốc tế không thành lập tại Việt Nam.

Xem thêm: Địa Chỉ Ăn Ngon Ở Huế Ngon Quên Lối Về, Khám Phá 15+ Quán Ăn Tối Ở Huế Ngon Quên Lối Về

Thuế NTNN áp dụng đối với các khoản giao dịch thanh toán từ nước ta trừ thu nhập từ việc hỗ trợ hàng hóa đơn thuần (ví dụ phục vụ trước hoặc tại cửa khẩu Việt Nam, với không kèm theo thương mại & dịch vụ được tiến hành tại Việt Nam), thương mại dịch vụ được hỗ trợ và tiêu dùng ngoài Việt Nam, và một trong những dịch vụ không giống được triển khai hoàn toàn bên ngoài Việt phái mạnh (ví dụ: dịch vụ sửa chữa một số phương tiện, đồ đạc nhất định, đào tạo, quảng cáo, tiếp thị, v.v..)


Các đơn vị thầu nước ngoài rất có thể lựa chọn một trong ba phương thức nộp thuế sau đây: phương pháp khấu trừ, cách thức ấn định tỷ lệ và phương thức hỗn hợp.

Phương pháp 1- cách thức khấu trừ

Theo cách thức này, những nhà thầu quốc tế sẽ phải đăng ký khai và nộp thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNDN với GTGT tương tự như các công ty Việt Nam. NTNN hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp khấu trừ nếu đáp ứng một cách đầy đủ các đk sau đây:

• gồm cơ sở thường trú tại nước ta hoặc là đối tượng người dùng cư trú thuế tại Việt Nam;

• Thời hạn kinh doanh tại nước ta theo vừa lòng đồng đơn vị thầu; hòa hợp đồng công ty thầu phụ từ bỏ 183 ngày trở lên; và

• Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam.

Bên việt nam phải thông tin bằng văn bản cho cơ quan thuế địa phương về việc nhà thầu quốc tế sẽ nộp thuế theo phương pháp khấu trừ trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Xem thêm: Những Khách Sạn 5 Sao Ở Hà Nội, Các Khách Sạn 5 Sao Ở Hà Nội

Nếu NTNN triển khai nhiều phù hợp đồng tại cùng một thời điểm, nếu tất cả một hòa hợp đồng đủ điều kiện theo nguyên lý và NTNN đăng kí nộp thuế theo cách thức khấu trừ thì các hợp đồng không giống cũng phải thực hiện nộp thuế theo phương thức NTNN vẫn đăng kí.