Nghĩa cử là gì

  -  
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nghĩa cử", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng nethuerestaurant.com.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nghĩa cử, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nghĩa cử trong bộ từ điển Từ điển Tiếng nethuerestaurant.com.vnệt

1. Nghĩa cử hy sinh

2. “MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP”

3. Một nghĩa cử cao đẹp.

Bạn đang xem: Nghĩa cử là gì

4. Đó là một nghĩa cử đẹp, bà Wilkes.

5. Đúng là nghĩa cử anh hùng thứ thiệt.

6. Đó là một nghĩa cử đầy lòng trắc ẩn.

7. Nghĩa cử cao thượng nhất của tình láng giềng

8. Tôi luôn luôn biết ơn về nghĩa cử ấy của cha.

9. Phải nói là, nghĩa cử của các cậu thật đáng khâm phục.

10. Chúa Giê-su tỏ lòng cảm kích về nghĩa cử của Ma-ri

11. Bà vẫn còn nhớ anh và nghĩa cử đẹp của anh tại bệnh nethuerestaurant.com.vnện.

12. Những nghĩa cử đó đem lại niềm vui cho cả người cho lẫn người nhận.

13. Một người đàn ông thực sự không quan tâm tới những nghĩa cử của mình

14. Một người đàn ông thực sự không quan tâm tới những nghĩa cử của mình.

15. Những nghĩa cử cuối cùng như thế này sẽ không bao giờ bị lãng quên.

16. Những nghĩa cử anh hùng này xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đất nước.

Xem thêm: Đi Máy Bay Không Được Mang Gì ? Asiana Airlines Tổng Hợp Những Thứ Được Mang Lên Máy Bay Mới Nhất

17. Tha thứ không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là một liều thuốc bổ.

18. 21 Không nhất thiết phải có nghĩa cử lớn lao mới tạo được ảnh hưởng tốt.

19. Với lòng biết ơn, người phụ nữ này nói: “Đó là một nghĩa cử cao đẹp”.

20. ♪ Bạn sẽ làm gì nếu được yêu cầu làm một nghĩa cử hy sinh tối hậu ♪

21. Vô cùng biết ơn, bà nói: “Nghĩa cử này phục hồi lòng tin của tôi nơi người khác...

22. □ Các nghĩa cử rộng lượng và hiếu khách nào là dấu hiệu giúp nhận rõ tín đồ đấng Christ thời nay?

23. Dường như khi tạo điều kiện cho mọi người chia sẻ thông tin dễ dàng hơn nhiều nghĩa cử cao đẹp sẽ đáp lại.

24. Hãy hình dung những tín đồ đang thiếu thốn tại Giu-đa cảm động thế nào trước nghĩa cử đầy yêu thương của anh em ở An-ti-ốt!

25. Vài tuần sau, ban của tôi nhận được một lá thư từ chị chủ nhà cám ơn chúng tôi vì những nghĩa cử anh hùng trong nethuerestaurant.com.vnệc cứu lấy căn nhà cho chị.

26. Tôi tự hào được tới Trại mồ côi Taufer ba lần mỗi năm để cống hiến sức mình với tư cách một người thầy, như một nghĩa cử ủng hộ với các tu sĩ tốt bụng đó.

27. Năm 1989, một nghĩa cử đơn giản của người đàn bà nổi tiếng thế giới, công chúa xứ Wales, chạm vào đứa bé nhiễm HIV/AIDS đã trờ là một nethuerestaurant.com.vnệc lớn lao, nhất là ở Châu Âu, đã chấm dứt nó.

28. Gần hai ngàn năm qua, sự dạy dỗ của ngài tác động sâu xa đến đời sống người ta—“đời sống của những người có chút lòng nhân hậu, tử tế cũng như của những người có nghĩa cử bác ái bao la”, theo lời tác giả người Anh là Melvyn Bragg.

29. Ủy Ban Cộng Đồng Người Tị Nạn tại một trại biểu lộ sự biết ơn qua những lời sau: “Thay mặt cho toàn thể cộng đồng, chúng tôi trân trọng bày tỏ lời cám ơn về nghĩa cử nhân đạo mà tổ chức của các bạn đã thể hiện trong ba lần qua...

Xem thêm: Ubiquinone Là Gì ? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi Tác Dụng Của Coenzyme Q10 Chi Tiết

30. Cuốn An Expository Dictionary of New Testament Words ghi: “Ở số nhiều, từ này được dùng để chỉ những người tin đạo, tất cả những người tín đồ chứ không chỉ áp dụng cho những người thánh thiện một cách xuất sắc, hoặc những người quá cố từng có những nghĩa cử thánh thiện phi thường”.

31. Theo Lee, một số ý tưởng cốt lõi đã xuất hiện từ các bản nháp ban đầu của Buck và Del Vecho, ví dụ như mâu thuẫn "trái tim băng giá" của phim: "Đó là ý tưởng và cũng là phương châm... một nghĩa cử của tình yêu đích thực sẽ làm tan trái tim băng giá."