MOD LÀ PHÉP TOÁN GÌ

  -  

Div mod là gì? Đây là nhì phép toán đặc trưng trong Pascal, hay xuyên lộ diện trong đề thi nên các bạn học sinh cần nắm vững khái niệm cũng tương tự tính chất, quy tắc áp dụng của chúng.

Bạn đang xem: Mod là phép toán gì


Giới thiệu nhị phép toán Mod và Div

Mod: Là phép toán phân chia lấy phần dư

Div: Là phép toán phân chia lấy phần nguyên.

Ví dụ: 21 div 5 = 4 và 21 mod 5 = 1 (vì 21 phân tách cho 5 được 4 dư 1)

Tương tự, ta có thể áp dụng nguyên lý của phép toán div mod trong việc lấy các chữ số của một trong những nguyên. Cố thể:

123456 mod 10 = 6, lấy được số 6 ở đầu cuối rồi, 123456 div 10 = 12345 loại bỏ đi chữ số ở đầu cuối rồi, 12345 gian lận 10 = 5 lại thu thập được chữ số 5 ra rồi nhé, …vậy là bạn đã hiểu cách sử dụng hai phép toán Mod, Div để tách thu thập được những chữ số của một vài nguyên chưa nào. Ta chỉ phải lập trình nhằm đếm và cộng dồn các chữ số đấy là đã chấm dứt bài toán.

Ứng dụng div mod trong Pascal

Ta hãy cùng code vấn đề trên bằng Pascal theo cách dùng mod, div nhé.

Xem thêm: Khám Phá Tất Tần Tật Kinh Nghiệm Du Lịch Đà Nẵng 4 Ngày 3 Đêm Tự Túc 2021 Giá Rẻ


Dữ liệu vào file: Dem _CS.inpDữ liệu ra file: Dem_CS.out
Chứa số nVD: 12456– mẫu 1: ghi số những chữ số– loại 2: Ghi tổng các chữ số

5

18

*


Ý nghĩa của lịch trình như sau:

nếu như n = 0 thì cho phát triển thành đếm là 1 còn nếu như không thì cho vươn lên là đếm là 0. Đây là đoạn mã để giải quyết trường hợp đáng chú ý n = 0, nếu hoàn cảnh này xuất hiện thì chương trình sẽ không tiến hành vòng lặp vùng sau và kết luận ngay số có một chữ số và tổng những chữ số bằng 0. tùy nằm trong theo thuật toán mà thường xảy ra các hoàn cảnh đáng chú ý, ta phải lập trình để xử lý riêng các trường hợp này


Vòng lặp While: có trách nhiệm lặp lại việc

Tách từng chữ số của số nguyên ra (từ phải sang trái) – sử dụng phép toán modmột khi tách được bỏ bớt chữ số đấy – dùng phép toán Div

Củng cố kiến thức div hack là gì?

Câu 1: trong Pascal, phép toán hack với số nguyên có công dụng gì ?

A. Phân chia lấy phần nguyên

B. Phân chia lấy phần dư

C. Có tác dụng tròn số

D. Thực hiện phép chia

Câu 2: Phép toán mod dùng làm thực hiện tại phép tính nào sau đây ?

A. Phép toán số học tập với số thực

B. Phép toán quan liêu hệ

C. Phép toán số học với số nguyên

D. Phép toán Logic

Hướng dẫn cần sử dụng mod tính tổng, hiệu, tích, yêu đương của 2 số

Để tính tổng, hiệu, tích, yêu quý của 2 số, ta dùng hàm mod. Núm thể:

uses crt;

var a,b,tg,i,tong:integer;

function tinh(x,y:integer):integer;

 begin

tg:= x thủ thuật y;

if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);

 end;

BEGIN

 clrscr;

 write(‘Nhap a: ‘);readln(a);

 write(‘Nhap b: ‘);readln(b);

 tong:=1;

 for i:=2 khổng lồ abs(a+b) do

if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;

 writeln(‘Tong 2 so la: ‘,a+b);

 writeln(‘Hieu 2 so la: ‘,a-b);

 writeln(‘Tich 2 so la: ‘,a*b);

 writeln(‘Thuong 2 so la: ‘,a/b:0:4);

 writeln(‘UCLN 2 so la: ‘,tinh(a,b));

 writeln(‘Tong cac uoc cua ‘,a+b,’ la: ‘,tong);

 readln

END.

Dùng mod chất vấn số chẵn, số lẻ, số nguyên tố, số hoàn hảo

Dưới đó là đoạn lệnh giúp bạn sử dụng mod nhằm kiểm tra tính chất của số: là số chẵn, số lẻ, số nguyên tố tốt số trả hảo.

uses crt;

var n,i:integer;ok:boolean;

BEGIN

 clrscr;

 write(‘Nhap n: ‘);readln(n);

 if n mod 2=0 then writeln(‘So ‘,n,’ la so chan’)

else writeln(‘So ‘,n,’ la so le’);

 if n

 else

begin

ok:=true;

for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do

if n hack i=0 then ok:=false;

if ok then writeln(‘So ‘,n,’ la so nguyen to’)

else writeln(‘So ‘,n,’ khong la so nguyen to’);

end;

 readln

END.

Xem thêm: Thời Gian Bay Từ Việt Nam Sang Singapore Mấy Tiếng? ? Bay Từ Tphcm Đến Singapore Mất Bao Lâu

Tính tổng các chữ số của một vài bằng phép div với mod

Sau lúc biết div gian lận là gì, chúng ta cũng có thể vận dụng nó vào bài bác toán tính tổng các chữ số của một số một phương pháp dễ dàng. Ráng thể:

BEGIN

 clrscr;

 write(‘Nhap 1 so teo 3 chu so: ‘);readln(a);

 tong:= a mod 10;

 a:=a div 10;

 tong:=tong+a thủ thuật 10;

 a:=a div 10;

 tong:=tong+a gian lận 10;

 writeln(‘Tong cac chu so vì la: ‘,tong);

 readln

END.

Video trả lời phép phân tách nguyên div nhưng phép chia mod trong lập trình sẵn pascal