MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ

  -  
giới thiệu tin tức - Sự kiện dịch vụ Công thủ tục Hành chủ yếu Phổ Biến pháp luật Giải Đáp Công Dân truy nã Nã - Truy tìm
*
*
*
*
*
*
*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Mẫu CT01 ban hành

TỜ KHAI gắng ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(1):…………………...………………..………………………………………..………………………..…………………

1. Họ, chữ đệm với tên:..........................................................................................................................................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:…………..…/…………..…./ …………....……..….. 3. Giới tính:................................................................................................

4. Số định danh cá nhân/CMND:

7. Nơi thường trú:...............................................................................................................................................................................................................................................

8. địa điểm tạm trú:...........................................................................................................................................................................................................................................................

9. Khu vực ở hiện tại:...................................................................................................................................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:................................................................................................................................................................................................

11. Họ, chữ đệm với tên nhà hộ:.................................................................................... 12. Tình dục với công ty hộ:…………….

Bạn đang xem: Mẫu giấy đăng ký tạm trú

13. Số định danh cá nhân/CMND của nhà hộ:

14. Nội dung đề nghị(2):...........................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. Phần đa thành viên trong hộ gia đình cùng nỗ lực đổi:

TT

Họ, chữ đệm

và thương hiệu

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Số định danh cá nhân/CMND

Nghề nghiệp, khu vực làm việc

Quan hệ với người có thay đổi

Quan hệ cùng với

chủ hộ

…..,ngày…....tháng....năm…….

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ bọn họ tên)

…..,ngày…..tháng....năm…

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,ngày…...tháng...năm…

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ

HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,ngày....tháng...năm…

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Chú thích:

(1) Cơ quan đk cư trú.

Xem thêm: Tên Tiếng Anh Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam, Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam

(2) Ghi rõ ràng, ví dụ nội dung đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú; đk tạm trú; bóc hộ; xác nhận thông tin về cư trú…

(3) Áp dụng so với các ngôi trường hợp lý lẽ tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 20; khoản 1 Điều 25 cơ chế Cư trú; điểm a khoản 1 Điều 26 phương pháp Cư trú.

Xem thêm: Tour Hồ Cốc 1 Ngày Giá Rẻ - Tour Du Lịch Bình Châu 1 Ngày

(4) Áp dụng so với trường hợp fan chưa thành niên, người hạn chế hành vi dân sự, fan không đủ năng lượng hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Mẫu CT02 ban hành


TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN ĐỒNG Ý

CHO ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

(Dùng đến công dân vn định cư ở nước ngoài

về việt nam thường trú)

Kính gửi (1):…………………...………………..………………………………………..………………………..…………………

1. Họ, chữ đệm và tên vào hộ chiếu/ sách vở do quốc tế cấp:...........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Họ, chữ đệm với tên Việt Nam:..........................................................................................................................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:…………..…/…………..…./ …………....……..….. 4. Giới tính:.............................................................................................

5. Số định danh cá nhân/CMND:

Số điện thoại cảm ứng (nếu có):....................................................... E-mail (nếu có):...........................................................................................................

6. Quốc tịch nước ngoài (nếu có):.......................................................................................................................................................................................

7. Số hộ chiếu/Giấy tờ đi lại thế giới do nước ngoài cấp:

Số:.................................................................................................................................................... …… Ngày cấp: …………..…/………..…./……….……………

Cơ quan lại cấp:.......................................................................................... có giá trị mang đến ngày:…………..…/…..……..…./……….………….…

8. Nghề nghiệp, nơi thao tác làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cư Việt Nam:...........................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Vị trí cư trú ở quốc tế trước khi nhập cư Việt Nam:....................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Chỗ ở lúc này ở Việt Nam:....................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Nơi đề nghị đăng ký thường trú:.................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Tóm tắt quá trình sinh sống và làm việc từ lúc sinh ra mang đến nay:

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chỗ ở

(Ghi rõ ràng, núm thể showroom chỗ ở)

Nghề nghiệp,

nơi làm việc

13. Họ, chữ đệm và tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, khu vực ở hiện thời của cha, mẹ, vợ, chồng, con:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Trẻ nhỏ dưới 14 tuổi cùng kiến nghị đăng cam kết thường trú (họ, chữ đệm cùng tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, dục tình với bạn dạng thân):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam kết những ngôn từ khai trên đấy là đúng sự thật và chịu trọn vẹn trách nhiệm trước luật pháp về nội dung cam đoan của mình./.