Khách sạn amon phú quốc

  -  
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Khách sạn amon phú quốc

SS03-TM1, Khu tổng hợp phượt Sonasea & Resorts, Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, cả nước


Giá chỉ với

0 &và RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg> 624.000 VND 0 &và RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


SS03-TM1, Khu tổng hợp phượt Sonasea & Resorts, Bãi Trường, Dương Tơ, Prúc Quốc, Kiên Giang, đất nước hình chữ S


Giảm giá bán 15% mang lại đặt phòng sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg> -1 }"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg ng-click="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg> meal
*

msgErr

Giai đoạn không có giá! Rất nhớ tiếc chúng tôi không tồn tại giá bán vào thời gian này.

Xin vui vẻ chọn thời gian khác hoặc contact 1900 1870 và để được hỗ trợ


0"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg class="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg>

Rấc nhớ tiếc, nethuerestaurant.com.vn không tìm kiếm thấy chống thoả đề xuất của người sử dụng. Vui lòng lựa chọn lại con số chống hoặc tham khảo gợi nhắc tiếp sau đây.
Xem thêm: Phí Đổi Tên Vé Máy Bay Jetstar ? Click Xem Ngay! Phí Đổi Tên Vé Máy Bay Jetstar

*

0"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || UserTypes.isAgent)"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg ng-init="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgClassIndex = $index;"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg class="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgclass_"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg + ClassIndex"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg ng-show="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgroomClass.totalMealFilter >0"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg data-index="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgClassIndex"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg class="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgroom"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg ng-if="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg>

*

0"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg data-html="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgtrue"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg class="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgcapađô thị v-tooltip"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg data-toggle="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgtooltip"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg data-placement="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgbottom"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg data-delay="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgshow"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg:100, "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpghide"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg:50"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg title="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgSức đựng về tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn mập roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg, "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg tthấp em"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg):"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpghoặc "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg bạn lớn, "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg ttốt em"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg):"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg (childAgeFrom + "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg - "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg>Tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn Khủng 0"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan bự và roomClass.Rooms<0>.MaxChils tthấp em

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng ko cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgInternal"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg:"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn rửa ráy và vòi vĩnh hoa sen

Vòi hoa sen / Bồn tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số


1"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg>
1 &và roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgInternal"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg phòng ngủ"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg, giường:"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg:"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg)
1 &và roomClass.Rooms<0>.Supplier!="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgInternal"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgInternal"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg>2"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg class="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgv-padding-bottom-5"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg ng-repeat="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Chợ Đồng Hới Quảng Bình

1 && roomClass.Rooms<0>.Supplier!="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgInternal"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg>itemBedType.description

0"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan béo 0"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg - "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng ko cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpgInternal"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg "https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg:"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg"https://nethuerestaurant.com.vn/khach-san-amon-phu-quoc/imager_1_19587_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name