IT HAS COME TO MY ATTENTION NGHIA LA GI ? WHAT IS

  -  

Chữ attention đi với các động từ khác biệt sẽ có nghĩa khác nhau, với attention xuất hiện không ít trong các kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi fan học nếu như không khéo sẽ không còn nhớ các thành ngữ kết hợp với attention. Bọn họ cùng xem Tập hợp những thành ngữ kết phù hợp với attention.

Tập hợp tất cả giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh

Hợp pháp hóa lãnh sự


*

attention please! Hãy im re (sắp nói một điều gì đó)

attract one’s attraction: cuốn hút / mê say sự chú ý của ai

= call, capture, catch, command, compel (bắt phải), demand, draw, grab one’s attention

attract unwelcome attention: nóng bỏng sự để ý không hy vọng đợi

be the center of attention: là trung tâm của việc chú ý

be all attention: rất siêng năng chú

bring sth to lớn one’s attention: tạo nên ai để ý vào điều gì

call one’s attention to (s.o /sth): đắm đuối sự chú ý

call away one’s attention: khiến cho ai đãng trí / làm cho ai không chú ý

catch one’s attention: khiến cho ai đề nghị chú ý, say đắm sự để ý của ai

come khổng lồ (stand at) attention: đứng nghiêm

concentrate one’s attention lớn sth/sb: tập trung chú ý vào ai/cái gì

= confine, focus one’s attention khổng lồ sth/sb

direct one’s attention to: chú trọng/ tập trung để ý đến điều gì

distract one’s attention: làm thế nào nhãng sự chú ý của ai

draw one’s attention to something: lôi cuốn sự chú ý của ai vào điều gì / chú ý ai về điều gì

for the attention of sb: (ở đầu thư) gửi mang lại ai

gain one’s attention: nhận ra sự quan tiền tâm

garner one’s attention = gain one’s attention

get one’s attention: ham sự chú ý

get /have sb’s undivided attention: là người hoặc vật độc nhất được chú ý đến, được ai đặc biệt quan tiền tâm

give (sb/sth) = pay attention

give / have one’s full và undivided attention: để ý hoàn toàn mang lại ai đó

have one’s attention: giành được sự để ý của ai

hold one’s attention: giữ lại được sự để ý của ai

= keep, rivet one’s attention

need one’s attention: cần có sự chăm sóc, chú ý của ai

pay attention to something/somebody: chăm chú đến điều gì/ai

pay close attention to something: chăm chú thật kỹ điều gì

pay insufficient attention to something: không chú ý đủ mang đến điều gì

pay meticulous attention to: chú ý một cách tỉ mỉ mang lại điều gì

require one’s immediate attention: đề nghị sự chăm chú ngay mau chóng của ai

receive attention at a hospital: được chăm sóc điều trị tại một bệnh viện

receive one’s attention = gain one’s attention

show attentions to somebody: đon đả chu đáo với ai (số nhiều)

snap to attention: nhanh chóng vào tư thế nghiêm (V)

To take one’s attention off sth: làm cho người nào không nhằm ý, không để ý đến việc gì

turn one’s attention to: đưa hướng chăm chú sang điều khác

Ngoài ra, các thành ngữ attention có thể kết hợp với các tính từ để hình thành thêm các thành ngữ attention, chẳng hạn to pay close attention to: chú ý đặc biệt đến…

Hy vọng bài viết này vẫn tập hợp tất cả thành ngữ tương quan đến attention sẽ giúp ích cho mình phần như thế nào vượt qua những kỳ thì quốc tế. Chúng ta cũng có thể đóng góp sinh sống phần bình luận bên dưới nội dung bài viết này.