Forensic accounting là gì

  -  
a process of examining a person"s or organization"s financial records lớn help find out whether a crime has been committed, or khổng lồ help with a legal case: She hired an expert in forensic accounting to find out whether her ex-husband is hiding some of his wealth.

Bạn đang xem: Forensic accounting là gì

Muốn nắn học thêm?

Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin. Internal forensic accounting investigations at 14 of its companies have revealed further accounting irregularities. These services included forensic accounting, business appraisals, employee benefits planning, strategic planning, và almost anything associated with financial parts of the clients business. Risk and strategic consulting is sometimes carried out alongside other activities such as corporate investigation, forensic accounting, employee screening or vetting, & the provision of security systems, training or procedures. The concentration và certificate in forensic accounting offer a nationally quality course of study focused on helping accountants prepare to lớn participate in the growing specialty area of forensic accounting. Các ý kiến của các ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên nethuerestaurant.com.vn nethuerestaurant.com.vn hoặc của nethuerestaurant.com.vn University Press xuất xắc của những công ty cấp giấy phép.


Bạn đang xem: Forensic accounting là gì

*

*

*Xem thêm: Vườn Cẩm Tú Cầu Đà Lạt Đẹp Nhất 2021, Giới Thiệu Về Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu Ở Đà Lạt

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập nethuerestaurant.com.vn English nethuerestaurant.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Sân Bay Chu Lai (Quảng Nam) Cách Trung Tâm Bao Xa? Cách Di Chuyển Từ Sân Bay Đến Trung Tâm

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語