Đơn xin xác nhận lưu trú

  -  

Mẫu Đơn xin xác nhận lưu trú là văn bản được dùng trong trường hợp một người muốn xin được xác nhận lưu trú tại một địa điểm nào đó và trong thời gian nhất định. Dưới đây là mẫu Đơn xin xác nhận lưu trú và hướng dẫn cách viết.

Bạn đang xem: đơn xin xác nhận lưu trú


1. Đơn xin xác nhận lưu trú là gì? 2. Mẫu Đơn xin xác nhận lưu trú được dùng phổ biến 2.1 Mẫu số 01 2.2 Mẫu số 02 3. Thủ tục xin lưu trú thực hiện thế nào?

1. Đơn xin xác nhận lưu trú là gì?

Theo khoản 6 Điều 2 Luật Cư trú năm 2020, lưu trú được hiểu như sau:6. Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày.Như vậy, khi ở một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít nhất 30 ngày thì công dân phải tiến hành thủ tục thông báo lưu trú.Theo đó, có thể hiểu mẫu Đơn xin xác nhận lưu trú là mẫu giấy tờ được dùng trong các trường hợp công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình ít nhất 30 ngày.
Trong Đơn xin xác nhận lưu trú sẽ gồm các nội dung:- Nơi nhận đơn;- Thông tin của người làm đơn: Họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại.- Nội dung cụ thể về việc lưu trú, thời gian lưu trú.- Xác nhận của cơ quan công an;- Chữ ký người làm đơn.

Xem thêm: Cửa Khẩu Quốc Tế Lào Cai - Nhộn Nhịp Ngày Đầu Thông Quan Xuất Nhập Khẩu

*
Mẫu Đơn xin xác nhận lưu trú và hướng dẫn thủ tục thực hiện (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Đơn xin xác nhận lưu trú được dùng phổ biến

2.1 Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—–o0o—–…………., ngày… tháng…. năm…..ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯU TRÚCăn cứ Luật Cư trú 2020;Kính gửi: Công an xã/phường ……………, huyện/quận ………, tỉnh/thành phố ……….Tôi là: ………….…… Sinh ngày: …………………Chứng minh nhân dân số: …………. cấp ngày ……..……. tại ……………Hộ khẩu thường trú: …………………………..Chỗ ở hiện nay: ………………………………..Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:(Trình bày nội dung cụ thể về việc lưu trú, thời gian lưu trú tại địa phương)Vào ngày ……../……./…….., tôi đã đến chơi nhà ……… của tôi tại địa chỉ ……………. và lưu trú tại địa phương trong một khoảng thời gian từ ngày ……./……./……. đến ngày ……/……/……… Trong thời gian này, tôi cùng chủ nhà là ông/bà ……………….. đã đến quý cơ quan khai báo và đăng ký lưu trú theo quy định pháp luật.Do đó, căn cứ Điều …. Luật Cư trú 2020, tôi làm đơn này, xin xác nhận về việc tôi có lưu trú trong khoảng thời gian từ ngày ……./…../….. đến ngày ……/…../….. tại …………..và kính đề nghị quý cơ quan xác nhận nội dung, thông tin nêu trên.Kính mong quý cơ quan xem xét, giúp đỡ.Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xem thêm: Lạc Lối Ở Phượng Hoàng Cổ Trấn Tiếng Anh Là Gì Và Những Câu Chuyện Hấp Dẫn

Xác nhận của công an xã phường… Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)
2.2 Mẫu số 02
Tải về
Sửa/In biểu mẫu

3. Thủ tục xin lưu trú thực hiện thế nào?

Thủ tục xin lưu trú hiện nay thực hiện tương đối đơn giản, cụ thể:- Bước 01: Cá nhân, tổ chức thông báo lưu trú tới cơ quan đăng ký cư trú.- Bước 02: Cán bộ công an thực hiện tiếp nhận thông báo lưu trú.Theo đó, cách thức đăng ký lưu trú được thực hiện thông qua:- Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định;- Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;- Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;- Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.Trên đây là mẫu Đơn xin xác nhận lưu trú phổ biến. Nếu còn vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được nethuerestaurant.com.vn hỗ trợ.
Mẫu Giấy xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp và thủ tục xin xác nhận3 mẫu Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã thường gặp