Chuyển Giới Tiếng Anh Là Gì

  -  
Usually, kids don"t think too much about their gender. It feels normal & natural for many girls lớn be female & for many boys lớn be male. But that"s not true for everyone. Transgender people who are born as boys feel they should be female, và those who are born as girls feel they should be male.

Bạn đang xem: Chuyển giới tiếng anh là gì


*

Đôi khi, trẻ em không nghĩ là không ít về giới tính của bọn chúng. Chúng cảm giác bình thường và tự nhiên khi nhiều nhỏ nhắn gái đổi mới đàn bà và bé bỏng trai đổi thay bầy ông. Nhưng điều này ko hợp lý cho tất cả phần lớn tín đồ. Người đưa giới là những người được ra đời là nam nhi cảm giác bọn họ bắt buộc là con gái với ngược chở lại.
People who are transgender feel lượt thích they"re living inside a body toàn thân that"s all wrong for them. They often say they feel "trapped in someone else"s body toàn thân."
Những bạn biến đổi nam nữ Cảm Xúc như chúng ta đang sống và làm việc bên trong một cơ thể mà không dành cho chúng ta. Họ thường bảo rằng bọn họ cảm giác "bị mắc kẹt trong khung người của fan khác."
When we think of ourselves as male or female, it"s called gender identity. Everyone has a gender identity — the inborn sense of ourselves as being male or female.
Khi họ từ cho doanh nghiệp là phái mạnh hoặc cô bé, nó được Gọi là xác định giới tính. Mọi người đều sở hữu sự khẳng định giới tính - ý thức bđộ ẩm sinc bản thân là phái nam hoặc người vợ.
Most people"s gender identity matches their anatomy. But those who are transgender feel different from their physical appearances.
Hầu hết sự xác định nam nữ của gần như bạn đa số phù hợp cùng với kết cấu cơ thể của họ. Tuy nhiên, những người gửi giới cảm thấy không giống đối với dung mạo của họ.
What society expects of men, women, boys, và girls also affects what we feel about ourselves. Every culture has "rules" about what is expected for men & what is expected for women. These expectations can include things like hairstyles, clothing, và jobs — và how people should act or behave.
Những gì làng mạc hội mong mỏi ngóng ở người đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ trai cùng trẻ nhỏ gái cũng ảnh hưởng tới những gì họ cảm nhận về phiên bản thân bản thân. Mỗi nền văn hóa truyền thống cũng có gần như "quy tắc" về hầu hết điều trực thuộc về phái nam với nữ giới. Những hy vọng này hoàn toàn có thể bao hàm hầu hết điều đại loại nhưnhỏng vẻ bên ngoài tóc, áo quần, cùng công ăn uống việc có tác dụng cùng phương pháp phần đông bạn buộc phải hành động hoặc xử sự.
Society doesn"t have lớn state these rules because we see them all over. So most people grow up believing men should act a certain way & women should act a certain way without thinking about it much. Transgender people, though, have a very different sense of themselves.
Xã hội chẳng rất cần được phương tiện đông đảo phép tắc lệ này vày bọn họ chạm chán chúng sinh hoạt mọi gần như nơi. Vì vậy, số đông gần như người lớn lên đông đảo tin rằng người bọn ông buộc phải hành vi một giải pháp quyết đoán với thiếu nữ cần hành động theo một biện pháp cảm tính. Tuy nhiên với những người chuyển giới thì họ bao gồm một cảm xúc khôn cùng không giống về mình.
Some transgender people know they feel "different" from the time they"re young children. Others start sensing it around puberty or even later. When people who are transgender become aware that they feel mismatched with their bodies, they may feel confused và emotionally conflicted.
Một số fan chuyển giới cho biết thêm bọn họ Cảm Xúc "khác biệt" từ bỏ khi còn là tthấp bé dại. Những bạn khác ban đầu ý thức sự biệt lập đó lúc vào tuổi dậy thì hoặc thậm chí còn sau này. lúc những người thay đổi giới tính trsinh sống nên thừa nhận thức rằng bọn họ cảm giác ko cân xứng với khung người của họ, họ rất có thể cảm thấy bồn chồn và xích míc cảm xúc.
Some decide lớn physically change their bodies — through surgery or taking hormones — to match the gender they feel they really are. Physically becoming the opposite gender can be a long, complicated, and expensive sầu process.
Một số quyết định đổi khác cơ thể của họ về mặt thân xác - trải qua phẫu thuật mổ xoang hoặc sử dụng kích đam mê tố nhằm cân xứng với giới tính mà người ta Cảm Xúc thật sự là của họ. Chuyển thay đổi giới tính có thể là 1 trong quá trình lâu hơn, phức tạp và tốn những chi phí.
Not all transgender people decide to get surgery or hormones, though. Some are most comfortable keeping their physical anatomy but dressing as the opposite gender. Some aren"t completely sure what they want yet, but may start by asking lớn be called a new name và use the pronouns that go with that name (such as "Amanda" instead of "Anthony" & "she" instead of "he").
Dù thế, chưa phải toàn bộ những người biến hóa nam nữ rất nhiều ra quyết định dung mổ xoang hoặc kích say đắm tố. Một số cảm giác khôn xiết dễ chịu Khi giữ kết cấu thân xác của họ tuy nhiên ăn diện theo nam nữ ngược lại. Một số không hoàn toàn chắc chắn phần lớn gì người ta muốn, tuy nhiên hoàn toàn có thể ban đầu bằng cách yên cầu được gọi bằng một cái thương hiệu bắt đầu với thực hiện các đại từ đi với thương hiệu kia (chẳng hạn như "Amanda" nắm bởi vì "Anthony" và "cô" cụ vì chưng "ông").
Once transgender people start living their lives as the opposite gender, many issues may come up — lượt thích how khổng lồ fill out forms that require checking "female" or "male", và even which public bathrooms to use.
Một Lúc những người dân biến hóa giới tính bước đầu sống cuộc sống đời thường của mình theo giới tính ngược chở lại, nhiều vụ việc hoàn toàn có thể xẩy ra – ví dụ như làm cho cố làm sao nhằm điền vào các mẫu solo trải đời đánh dấu "nam" hay "nữ", với thậm chí còn yêu cầu áp dụng công ty lau chùi và vệ sinh nơi công cộng giành riêng cho phái như thế nào.
As with any group, not all transgender people want or think the same things. It all depends on what that particular person needs khổng lồ feel most comfortable in both body & mind.
Nlỗi cùng với ngẫu nhiên nhóm làm sao, chưa phải toàn bộ những người dân chuyển đổi giới tính đều phải có thuộc nguyện vọng hoặc quan tâm đến. Tất cả phụ thuộc vào vào phần đông gì nhưng một người cần phải Cảm Xúc thoải mái và dễ chịu tuyệt nhất vào cả cơ thể và trung khu trí.
The word transgender doesn"t only mean that a person identifies with the opposite gender. It also can be used by people who don"t feel lượt thích they"re either completely male or completely female.
Từ “fan thay đổi giới tính” không chỉ Tức là một tín đồ xác minh nam nữ trở lại. Nó cũng hoàn toàn có thể được áp dụng bởi những người không cảm thấy bản thân họ trọn vẹn là phái nam tốt nữ.
In addition to lớn transgender, people use other words to lớn describe feeling different from the gender they were born with, such as gender variant, MTF (for male to lớn female), or FTM (for female to male). Some don"t want khổng lồ be called by any of the terms typically used to describe people who are questioning their gender. They just want khổng lồ be known as who they are, quality in their own special way.

Xem thêm: " Tmc Là Gì, Nghĩa Của Từ Tmc, Tmc Là Gì, Nghĩa Của Từ Tmc, Ký Hiệu Viết Tắt Các Đường Dùng Thuốc


Dường như, với người đổi khác nam nữ, bạn ta áp dụng những tự khác để biểu lộ xúc cảm khác cùng với giới tính mà họ đã làm được hiện ra, ví dụ như thay đổi thể nam nữ, MTF (đối với phái nam sang nữ), hoặc FTM (đối với phụ nữ lịch sự nam).Một số tín đồ không thích được Gọi vì bất kỳ thuật ngữ nào hay được thực hiện để bộc lộ những người đang đặt thắc mắc về nam nữ của mình. Họ chỉ mong muốn được nghe biết như chúng ta là ai, độc đáo Theo phong cách quan trọng đặc biệt của riêng biệt bản thân.
Being transgender is not the same thing as being gay. Being transgender is about gender identity — the way people see themselves and the gender they identify with. Being gay or lesbian is about sexual orientation — the gender someone is attracted lớn.
Người đổi khác giới tính ko hệt như bạn đồng tính. Chuyển thay đổi giới tính là về bản sắc giới tính - giải pháp đầy đủ fan nhìn nhận phiên bản thân cùng nam nữ xác minh của mình. Đồng tính nam giới giỏi đồng tính nàng là về định hướng dục tình – nam nữ nhưng một người như thế nào kia bị say đắm.
Gay men are attracted lớn other men & lesbian women are attracted to other women. And most of the time, they"re comfortable with the gender they are.
Người đồng tính phái nam bị ham mê vày những người đàn ông khác với fan đồng tính bạn nữ bị thu hút do hầu hết thanh nữ không giống. Và hầu như thời hạn, chúng ta Cảm Xúc thoải mái cùng với giới tính của mình.
Because sexual orientation is different from gender identity, a transgender teen can be straight, gay, or bisexual — just lượt thích other teens can.
Bởi bởi vì định hướng dục tình không giống với sự xác định giới tính, một thiếu thốn niên tín đồ chuyển giới hoàn toàn có thể là bạn đúng giới tính, đồng tính phái nam, xuất xắc lưỡng tính giống như phần đông tkhô nóng thiếu thốn niên khác.
People who dress in clothes usually associated with a different gender are sometimes called cross-dressers (or transvestites). Not all people who dress as the opposite sex are transgender. Some are, but many are making a clothing choice for fun, comfort, or as a way khổng lồ express their personal style — not because they see themselves as the other gender.
Những người khoác áo xống trái với nam nữ của mình đôi khi được Điện thoại tư vấn là fan mắc tật trá hình (hoặc fan ưa thích mang áo xống của người khác phái). Không cần toàn bộ những người dân ăn diện nlỗi người khác phái đông đảo là biến đổi giới tính. Một số người thiệt sự là đưa giới, tuy nhiên không ít người dân ăn diện vậy hệt như là 1 sự sàng lọc xống áo đến vui, thoải mái, hoặc như là 1 phương pháp để diễn tả phong cách cá thể của họ - chưa phải bởi vì bọn họ thấy bản thân như thể nam nữ không giống.
Many health experts believe that being transgender isn"t caused by any one thing. What makes a person comfortable or uncomfortable with his or her anatomy is unclear, but they believe it"s the result of a complex mixture of biology, psychology, & environmental factors — và not simply a matter of choice.
hầu hết chuyên gia y tế tin rằng biến hóa nam nữ không hẳn vày bất kỳ một nguyên nhân làm sao. Điều khiến một người dễ chịu và thoải mái hoặc không thoải mái cùng với khung hình của bản thân là không cụ thể, nhưng mà bọn họ có niềm tin rằng chính là kết quả của một sự tổng hòa hợp phức hợp của tư tưởng học tập, sinh học tập, với những yếu tố môi trường thiên nhiên - và không những dễ dàng và đơn giản là một trong vấn đề của việc tuyển lựa.
The idea that people can feel that they"re in the wrong gender bodies is something that many people have never heard of or don"t understand. Being transgender is something some people feel uncomfortable thinking or talking about.
Ý tưởng nhận định rằng hầu hết tín đồ có thể cảm giác họ đã nghỉ ngơi trong một thể xác ko giành riêng cho bọn họ là một trong những điều gì này mà không ít người chưa khi nào nghe nói đến hoặc không hiểu. Chuyển đổi giới tính là 1 trong điều nào đó một số tín đồ cảm thấy khó chịu khi Để ý đến tuyệt nói đến.
For some parents, learning that their son wants khổng lồ be a girl (or their daughter wants lớn be a boy) can be shocking. In the beginning, parents may feel a range of emotions, including disappointment and a sense of loss. Some parents, though, may have sầu already suspected it & are not really surprised.
Đối cùng với một vài bậc làm cho phụ huynh, phát hiển thị nam nhi bạn muốn có tác dụng một cô bé (hoặc con gái mình muốn phát triển thành một quý ông trai) hoàn toàn có thể khiến sốc. Ban đầu, bố mẹ có thể cảm giác hàng loạt cảm xúc bao gồm cả sự bế tắc cùng xúc cảm mất non. Tuy nhiên, một số trong những cha mẹ rất có thể đang ngờ vực và không đích thực không thể tinh được.
Even when the news is unexpected or difficult khổng lồ hear, it"s important for parents lớn react with love sầu và understanding. Experts say that even a slightly accepting attitude is helpful. Since gender identity is not a choice, trying to lớn force a child khổng lồ change his or her gender identity is not helpful and can lead khổng lồ problems.
Thậm chí lúc biết Việc này khiến chúng ta bất thần hoặc khó gật đầu đồng ý, thì điều đặc trưng là bậc có tác dụng bố mẹ cần phản bội ứng bằng tình yêu và sự đọc biết. Theo các chuyên gia, chỉ cần một ít thể hiện thái độ tương đối gật đầu cũng mang lại lợi ích rất nhiều. Bởi vì giới tính chưa hẳn là 1 trong sự sàng lọc, sẽ không tốt nhất Khi vậy buộc một đứa trẻ chuyển đổi phiên bản sắc đẹp giới tính của nó với có thể dẫn mang lại các trắc trở.
If your teen is transgender và you are having difficulty understanding và accepting what it all means, consider meeting with a psychologist who specializes in supporting transgender people. Talking through your reactions & receiving guidance can help you understand what is happening & identify ways you can best support your child.
Nếu con bạn là fan chuyển giới và ai đang chạm mặt khó khăn vào việc đọc cùng đồng ý toàn bộ thực sự đó, hãy nghĩ cho một cuộc chạm chán gỡ với cùng 1 đơn vị tư tưởng học tập chăm cung cấp những người dân đổi khác giới tính. Thảo luận về hồ hết bội nghịch ứng của người tiêu dùng với nhận thấy sự chỉ dẫn có thể giúp đỡ bạn gọi hầu hết Việc sẽ xẩy ra với xác định phương pháp rất tốt bạn có thể hỗ trợ đến nhỏ của chính bản thân mình. 
For people who are transgender, the realization that they feel different from others also can be very difficult. They may face rejection, discrimination, & even anger from people who don"t understand transgender identity, và it can be a challenge to lớn khuyễn mãi giảm giá with others" reactions. Not everyone is tolerant or accepting, và transgender teens can face situations that can feel hostile & be unfair. This may lead lớn feelings of depression và isolation.
Đối với những người dân đổi khác giới tính, nhấn thức rằng họ cảm giác biệt lập so với những người dân không giống cũng rất có thể là cực kỳ trở ngại. Họ rất có thể nên đối mặt với sự từ chối, rành mạch đối xử, với thậm chí là cả khó chịu từ những người dân không hiểu nhiều về phiên bản thể đưa nam nữ, với điều này rất có thể là cả một sự thử thách. Không yêu cầu tất cả đa số tín đồ đông đảo khoan dung hoặc chấp nhận, với tkhô nóng thiếu thốn niên chuyển giới rất có thể đề nghị đương đầu với gần như tình huống có thể cảm thấy cừu địch cùng ko công bình. Như vậy hoàn toàn có thể dẫn tới sự ít nói với xa lánh.
Advocacy groups và a growing number of health professionals can help transgender people find acceptance, tư vấn, rights, and care. Many expert medical centers are available to help transgender people —& their families — address the complex physical & emotional issues they might face.
Các đội ủng hộ với ngày dần nhiều các chuyên gia y tế rất có thể góp bạn chuyển giới tìm kiếm được sự đồng ý, cung ứng, nghĩa vụ và quyền lợi, với quan tâm. Có những trung trung khu y tế nâng cao sẽ giúp đỡ tín đồ biến đổi nam nữ cùng gia đình của họ xử lý các vấn đề phức hợp về thể hóa học và tinh thần mà người ta hoàn toàn có thể đề xuất đương đầu.

Xem thêm: Best Places To Take Photos In Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City Stock Photos And Images


Giống như toàn bộ phần lớn bạn, bạn gửi giới có muốn Cảm Xúc được gật đầu, thấu hiểu, cùng hỗ trợ.