Chi Phí Khấu Hao Tiếng Anh Là Gì

  -  
*Bạn đang xem: Chi phí khấu hao tiếng anh là gì


Về nethuerestaurant.com.vnCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học tập viên


Xem thêm: Pick Someone Up Nghĩa Là Gì, Cụm Động Từ Hay Gặp Pick Sb Up: Đón
Xem thêm: Áo Nhóm Team Giám Sát Làm Gì Cũng Phải Rực Rỡ Như Những Đóa Hoa

Các thuật ngữ tiếng anh trong kế tân oán tài chính

Đây là đầy đủ tự giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán tài chủ yếu quan trọng.

Sinh viên kế toán thù cần phải biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Ngulặng tắc doanh nghiệp lớn là 1 thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn Hotline trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn đã gọi8. Capital expenditure: Ngân sách đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn vạc hành11. Uncalled capital: Vốn không gọi12. Working capital: Vốn giữ động (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần14. Carriage: giá cả vận chuyển15. Carriage inwards: giá thành đi lại sản phẩm & hàng hóa mua16. Carriage outwards: giá cả chuyên chở sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: giá thành bảo đảm sản phẩm lưu giữ khoCash book: Sổ chi phí mặt19. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặtđôi mươi. Cash flow statement: Bảng so với lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng mặt21. Category method: Pmùi hương pháp chủng loại22. Cheques: Sec (chi phiếú)23. Cloông chồng cards: Thẻ bấm giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản thanh hao toán27. Company accounts: Kế tân oán công ty28. Company Act 1985: Luật công ty năm 198529. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các lý lẽ kế toán31. Conservatism: Nguim tắc thận trọng32. Consistency: Nguim tắc duy nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: giá thành chế biến36. Cost accumulation: Sự tập thích hợp bỏ ra phí37. Cost application: Sự phân chia bỏ ra phí38. Cost concept: Nguyên tắc giá chỉ phí tổn lịch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá bán thành40. Cost of goods sold: Nguyên ổn giá sản phẩm bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative preference shares: Cổ phần ưu tiên có tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu động48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn49. Current ratio: Hệ số lưu hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao60. Reducing balance method: Phương thơm pháp sút dần61. Straight-line method: Phương pháp đường thẳng62. Direct costs: giá cả trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản ngại trị64. Directors’ remuneration: Thù klặng member Hội đồng quản trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng67. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt68. Provision for discounts: Dự chống phân tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu sở hữu hàng70. Dishonored cheques: Sec bị trường đoản cú chối71. Disposal of fixed assets: Tkhô nóng lý gia sản vắt định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các nguyên lý cây bút toán kép74. Dual aspect concept: Nguyên ổn tắc ảnh hưởng kép75. Drawing: Rút ít vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: giá thành trả trước80. Factory overhead expenses: Chi tiêu quản lý phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần Điện thoại tư vấn lắp thêm nhất85. Fixed assets: Tài sản nuốm định86. Fixed capital: Vốn nạm định87. Fixed expenses: Định mức giá / giá thành nắm định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguim tắc vận động thọ dài91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá giá thành lịch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết tân oán dạng văn bản T98. Impersonal accounts: Tài khoản giá thành tkhô hanh toán99. Imprest systems: Chế độ tạm bợ ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: Chi tiêu gián tiếp103. Installation cost: Ngân sách chi tiêu lắp ráp, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích các report quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued chia sẻ capital: Vốn cổ phần phạt hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch tân oán chi phí cấp dưỡng theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký kết chung112. Journal entries: Bút ít tân oán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: công ty chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng tkhô cứng toán thù bởi chi phí mặt (tính lỏng/ tính thanh hao khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số kỹ năng tkhô hanh toán118. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn119. Loss: Lỗ1trăng tròn. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Pmùi hương pháp giờ đồng hồ máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá chỉ bán126. Matching expenses against revenue: Khế thích hợp chi phí với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguim đồ liệu129. Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bởi tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes to accounts: Ghi crúc của báo cáo quyết toán136. Objectivity: Tính khách quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây viết toán mở đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: ROI vào hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi tạo ra tự nhật ký143. Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ ngân sách cai quản phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ ngân sách quản lý phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký CP thừa mức148. Paid-up capital: Vốn vẫn góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Pmùi hương pháp theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương thơm pháp quan sát và theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản thanh khô toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn đồ dùng chất156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ ngân sách định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi bao gồm tích lũy161. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu tiên ko tích lũy162. Preliminary expenses: Chi phí khởi lập163. Prepaid expenses: túi tiền trả trước164. Private company: Shop chúng tôi tư nhân165. Profitability: Khả năng sinc lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo quy trình công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: Chi phí sản xuất171. Profits: lợi tức đầu tư, lãi172. Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit and loss account: Tài khoản hiệu quả