Hướng dẫn các bước check

  -  

Vietnam Airlines hỗ trợ dịch vụ check in online. Với dịch vụ thương mại này việc làm thủ tục bay vẫn trở nên tiện lợi và thuận lợi hơn. Hành khách có thể làm giấy tờ thủ tục trên di động, thứ tính…. Chỉ cần các thiết bị này rất có thể kết nối internet.