As far as possible là gì

  -  

Câu dịch mẫu: Dinethuerestaurant.com.vnng as far as possible without fins. ↔ kim chỉ nam là vẽ càng nhiều hình càng xuất sắc mà không được quăng quật sót.


*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có phiên bản dịch cho as far as possible trong từ điển, bao gồm thể chúng ta cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo chất vấn dịch từ bỏ động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


The British relegated the Malays to their "traditional" peasant lifestyle as far as possible, restricting movement, economic enterprises & education.

Bạn đang xem: As far as possible là gì


Người Anh giữ fan Mã Lai trong nghỉ ngơi nông dân "truyền thống" của họ nhiều nhất gồm thể, tinh giảm di chuyển, sale và giáo dục.
They fly in the typical V-formation & take advantage of thermals so that they can glide as far as possible.
Urrea wrote in his diary that he "...wished to lớn elude these orders as far as possible without compromising my personal responsibility."
Urrea sẽ nethuerestaurant.com.vnết vào nhật ký kết rằng ông "... Mong muốn trốn né những bổn phận này càng nhiều càng tốt cơ mà không ảnh hưởng đến trách nhiệm cá nhân của tôi."
When first mounting the jaws, it"s a good idea lớn set them out as far as possible, just as a starting point
Khi lần đầu tiên gắn hàm, nó là một ý tưởng giỏi để tùy chỉnh thiết lập chúng càng các càng tốt, cũng giống như một điểm khởi đầu
If you live in such an ennethuerestaurant.com.vnronment, as far as possible, keep your own house and yard clean and không lấy phí of animal droppings.
Nếu các bạn sống trong môi trường xung quanh như thế, chúng ta nên cố gắng hết sức duy trì nhà và sân sạch mát sẽ, và không tồn tại phân thú vật.
As far as possible, we try to remove ourselves physically from anything that would enable the spirit of the world lớn affect our thinking.
Nếu rất có thể được, chúng ta phải nỗ lực lìa xa bất cứ điều gì tiếp tay cho tinh thần thế gian gây ảnh hưởng trên lối suy xét của bọn chúng ta.
Soon their marriage collapsed, Dybenko attempted suicide, and Kollontai arranged a diplomatic mission for herself, just khổng lồ be as far as possible from him.
Chẳng bao lâu sau cuộc hôn nhân của họ sụp đổ, Dybenko đã cố gắng tự tử, và Kollontai đã sắp xếp một trọng trách ngoại giao cho chủ yếu mình, chỉ nhằm tránh Dybenko càng xa càng tốt.
We should be willing khổng lồ go back as far as possible in human history in an effort to get at the truth of the matter.
Under the Act, national parks are khổng lồ be maintained in their natural state as far as possible to retain their value as soil, water và forest conservation areas.
Theo Đạo luật, các vườn đất nước sẽ được bảo trì trong trạng thái tự nhiên càng những càng tốt để giữ được giá trị như là khu bảo đảm đất, nước cùng rừng.

Xem thêm: Từ Sài Gòn Đi Đà Lạt Sài Gòn Bao Nhiêu Km ? Từ Sài Gòn Đi Đà Lạt Bao Nhiêu Km


Every effort has been made lớn present the Bible accounts in a clear và simple manner and, as far as possible, in the order in which they occurred.
Chúng tôi nỗ lực trình bày những lời tường thuật khiếp Thánh theo cách ví dụ và dễ hiểu nhất, bên cạnh đó theo trình từ bỏ thời gian.
The aim is to introduce the children khổng lồ typical family life with all its problems và joys, enabling them lớn lead, as far as possible, a normal life.
Mục tiêu là cho trẻ con làm thân quen với đời sống gia đình với những vui, bi thương của nó hầu cho chúng dành được một nếp sống càng bình thường càng tốt.
Rather, intruders are tolerated – recognized and treated as subordinates, và kept as far away as possible from any of the resident females.
Thay vào đó, rất nhiều kẻ đột nhập được hấp phụ được công nhận và được đánh giá cấp dưới, cùng giữ khoảng cách càng tốt từ ngẫu nhiên các con cháu cư trú.
In 1960, when the Republic of Cyprus became independent, the United Kingdom declared that the laws applicable khổng lồ the cinethuerestaurant.com.vnlian population would be as far as possible the same as the laws of Cyprus.
Năm 1960, khi cộng hòa Síp trở bắt buộc độc lập, vương quốc Anh tuyên bố rằng những luật vận dụng cho dân sinh sẽ càng xa càng tốt như pháp luật của Síp.
For that reason, so as not lớn stumble our neighbors and create obstacles for the preaching work, we will avoid as far as possible doing anything on that day that will offend our neighbors.
Vì tại sao đó, nhằm không làm vấp phạm người ở kề bên và gây trở ngại ngùng cho các bước rao giảng, họ sẽ không còn sức tránh làm bất kể điều gì trong thời gian ngày đó khiến cho những người lân cận phật lòng.

Xem thêm: Khám Phá Thích Ca Phật Đài, Bà Rịa, Thích Ca Phật Đài (Tp Vũng Tàu


The predominate feature is "one writing," the making of several records at one time so as khổng lồ eliminate as far as possible any rewriting or reposting, using carbon-backed forms & the "nethuerestaurant.com.vnsual- record system."
Tính năng chiếm phần ưu chũm là "một lần nethuerestaurant.com.vnết", chế tạo ra một số bản ghi và một lúc để loại trừ càng nhiều càng tốt bất kỳ nethuerestaurant.com.vnệc nethuerestaurant.com.vnết lại hoặc đăng lại, sử dụng các biểu mẫu mã được cung cấp bằng carbon với "hệ thống ghi hình".
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M