Arbitrage Pricing Theory Là Gì

  -  
Lí thuyết định giá sale chênh lệch (tiếng Anh: Arbitrage Pricing Theory) là quy mô định giá gia sản dựa trên phát minh rằng, lợi tức đầu tư kì vọng của gia tài được tính bằng quan hệ giữa lợi nhuận kì vọng và các biến kinh tế tài chính vĩ mô.
*

(Ảnh minh họa: E-International Relations)

Lí thuyết định giá kinh doanh chênh lệch

Khái niệm

Lí thuyết định giá kinh doanh chênh lệch trong tiếng Anh là Arbitrage Pricing Theory.

Bạn đang xem: Arbitrage pricing theory là gì

Lí thuyết định giá kinh doanh chênh lệch là mô hình định giá tài sản đa nhân tố dựa trên phát minh rằng, lợi nhuận của một tài sản có thể được dự đoán bằng phương pháp sử dụng mối quan hệ tuyến tính thân lợi nhuận kì vọng của gia sản và một số biến kinh tế tài chính vĩ mô có khủng hoảng hệ thống.

Lí thuyết định giá sale chênh lệch là một trong công cụ hữu ích để đối chiếu danh mục đầu tư chi tiêu từ góc độ đầu tư theo giá bán trị, mục đích để khẳng định chứng khoán rất có thể tạm thời bị định giá sai tốt không.

Công thức mô hình Lí thuyết định giá sale chênh lệch

Công thức tính roi kì vọng của lí thuyết định giá kinh doanh chênh lệch là:


*

Hệ số beta trong quy mô lí thuyết định giá sale chênh lệch được cầu tính bằng cách sử dụng hồi qui con đường tính. Nói chung, lợi nhuận kinh doanh chứng khoán trong vượt khứ được hồi qui dựa vào yếu tố để ước tính thông số beta.

Xem thêm: Khách Sạn A25 Mai Hắc Đế, Xem Đánh Giá Và Giá Phòng, Khách Sạn A25 Mai Hắc Đế

Lí thuyết định giá sale chênh lệch chuyển động như gắng nào?

Lí thuyết định giá marketing chênh lệch được trở nên tân tiến thay thế chomô hình định giá gia tài vốn(CAPM). Không giống như CAPM đưa định thị trường hoạt động hoàn hảo, lí thuyết định giá sale chênh lệch mang định thị trường nhiều khi định giá bán sai giá trị của triệu chứng khoán. Thị trường kế tiếp sẽ kiểm soát và điều chỉnh và thị trường chứng khoán quay quay lại giá trị hòa hợp lí.

Sử dụng lí thuyết định giá marketing chênh lệch, những nhà định giá đã tận dụng những xô lệch so với mức giá trị thị phần hợp lí.

Xem thêm: Khách Sạn Giá Rẻ Tại Sapa Giá Rẻ, Đẹp Gần Trung Tâm Ở Lào Cai

Tuy nhiên, phía trên không phải là một trong lí thuyết định giá không có rủi ro, chính vì các nhà đầu tư cho rằng quy mô này là đúng chuẩn và cứ triển khai giao dịch theo triết lý mà không chốt roi phi đen đủi ro.

Ví dụ về cách sử dụng Lí thuyết định giá sale chênh lệch

Ví dụ: tứ yếu tố sau vẫn được xác định yếu tố ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư của cp và mức độ nhạy cảm của lợi nhuận cổ phiếu so với từng yếu ớt tố:

-Tăng trưởng tổng thành phầm quốc nội GDP: ß = 0,6, f1= 4%

-Tỉ lệ lân phát: ß = 0,8, f2 = 2%

-Giá vàng: ß = -0,7, f4 = 5%

-Lợi nhuận chỉ số SP500: ß = 1.3, f5 = 9%

-Tỉ lệ phi khủng hoảng rủi ro là 3%

Sử dụng cách làm tính Lí thuyết định giá marketing chênh lệch, roi kì vọng được tính như sau: